מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-5610933

תקנים מקצועיים

תקנים והנחיות

ללשכת המבקרים הפנימיים ישנן הנחיות מקצועיות המחייבות את המבקרים הפנימיים חברי הלשכה. בהזדמנות זו ראוי לציין כי סעיף 4ב' לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992 קובע כי "המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים" אולם לא נקבע מהן אותם תקנים מקובלים. למרות האמור נמצא כי ע"פ הנתונים הקיימים בלשכה, מבקרים פנימיים רבים, גם כאלה שאינם חברי לשכה, מצהירים כי הם פועלים ע"פ ההנחיות המקצועיות של הלשכה. לדעת המחבר, כל עוד לא יחוקקו חוק המסדיר רישוי למקצוע, לא יהיה ניתן לחייב מבקרים פנימיים לעבוד לפי ההנחיות המקצועיות של הלשכה. כל עוד שהמצב החוקי לא ישתנה, זוהי הדרך היחידה הקיימת להבטיח כי בעל המקצוע אכן עובד על-פי כללי המקצוע המקובלים והנהוגים.

ההנחיות המקצועיות הנזכרות "מטילות על הביקורת הפנימית חובות ותפקידים ייחודיים, של בדיקות תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על חוקים, על ניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות".

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
קריית המדע 103, אריאל
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il