מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

תקנים מקצועיים

תקנים והנחיות

ללשכת המבקרים הפנימיים ישנן הנחיות מקצועיות המחייבות את המבקרים הפנימיים חברי הלשכה. בהזדמנות זו ראוי לציין כי סעיף 4ב' לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992 קובע כי "המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים" אולם לא נקבע מהן אותם תקנים מקובלים. למרות האמור נמצא כי ע"פ הנתונים הקיימים בלשכה, מבקרים פנימיים רבים, גם כאלה שאינם חברי לשכה, מצהירים כי הם פועלים ע"פ ההנחיות המקצועיות של הלשכה. לדעת המחבר, כל עוד לא יחוקקו חוק המסדיר רישוי למקצוע, לא יהיה ניתן לחייב מבקרים פנימיים לעבוד לפי ההנחיות המקצועיות של הלשכה. כל עוד שהמצב החוקי לא ישתנה, זוהי הדרך היחידה הקיימת להבטיח כי בעל המקצוע אכן עובד על-פי כללי המקצוע המקובלים והנהוגים.

ההנחיות המקצועיות הנזכרות "מטילות על הביקורת הפנימית חובות ותפקידים ייחודיים, של בדיקות תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על חוקים, על ניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות".

 

קבצים מצורפים:

תקנים מקצועיים מקובלים

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il