מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

תקנים והנחיות מקצועיות

תקנים מקצועיים למבקרים פנימיים בישראל

חברים וחברות – מבקרים ומבקרות פנימיים, 

לפניכם ולשימושכם "תקנים מקצועיים למבקרים פנימיים בישראל".  התקנים כוללים: חזון מקצוע הביקורת הפנימית,  הגדרת מקצוע הביקורת הפנימית, קוד האתי כללים מקצועיים להתנהלות הביקורת הפנימית והנחיות מקצועיות שפרסמה לשכת המבקרים הפנימיים בישראל במשך השנים.
חוק הביקורת הפנימית חייב את המבקר הפנימי לערות את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים ( סעיף 4 ב' לחוק). אשר על כן, נוצר צורך לכתיבת תקנים מקצועיים לעוסקים בביקורת פנימית אשר יחייבו אותם לנהוג על פיהם.
במהלך השנים ניסתה לשכת המבקרים הפנימיים לקדם את נושא התקנת תקנות לחוק הביקורת הפנימית בנושא זה.
אשר על כן, נוצר צורך לכתוב הגדרת מקצוע, קוד אתי, וכללי התנהגות למבקרים פנימיים המתאימים לחוקי מדינת ישראל ותנאיה. המועצה המקצועית ערכה את המסמכים הללו.
הקוד האתי וכללי התנהגות למבקרים פנימיים כמו גם ההנחיות המקצועיות, הינם פרי עמלם של חברים רבים, מקצוענים, שחברו יחד לכתיבת הגדרת המקצוע, קוד אתי, ותקנים והנחיות מקצועיות.     
עיקרון אי התלות הינו תנאי יסוד והכרחי בביצוע עובדת הביקורת הפנימית. בלא עיקרון זה אפקטיביות הביקורת הפנימית רינה קיימת. עם זאת על המבקרים הפנימיים לפעול באופן ראוי לתפקיד אותו הם ממלאים על מנת לקבל את מלוא האמון כי הם עושים את עבודתם ביושר וללא משוא פנים.
על כן חיוני שנדע כי במחויבותנו לקוד אתי ולכללי התנהגות המקצועיים שלנו בעבודתנו לפיהם נשמרת אי תלותה  ומהימנותה של הביקורת הפנימית בעת ביצוע תפקידה.
לסיכום, ברצוני להודות ליו"ר מועצה המקצועית ולחברי המועצה אשר פעלו באופן נמרץ לכתוב ולערוך את חזון הביקורת הפנימית, הגדרת המקצוע, קוד אתי כללי התנהגות למבקרים פנימיים והנחיות מקצועיות.  נכונה עוד פעילות רבה למועצה המקצועית, אם בעדכונים של התקנים מעת לעת ואם בהנחיות מקצועיות בנושאים שיעלו מעת לעת כנדרש.
 

בתודה והצלחה,

שנבל מרדכי – עו"ד

נשיא לשכת מבקרים הפנימיים – ישראל

 

קבצים מצורפים: 

תקנים מקצועיים מקובלים

ביקורת הלימות ארגונית לרגולציה - מניעת הלבנת הון

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il