מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

קידום המקצוע

הביקורת הפנימית – מתשע"ב לתשע"ג

עברו שנתיים ו-8 חודשים מחילופי התפקיד בנשיאות לשכת המבקרים הפנימיים ישראל, ולקראת השנה החדשה מצאנו לנכון לדווח לכם על מה שקרה מאז ומה שצפוי בשנה הבאה עלינו לטובה.

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל – איגוד מקצועי עצמאי

התקופה החלה בצל ביטול ההסכם עם התאגיד האמריקני למבקרים פנימיים –IIA  , ועם פרישתו של מר שלמה קלדרון כנשיא הלשכה, שקיבל על עצמו תפקיד נשיא כבוד ללשכת המבקרים הפנימיים ישראל.

התקנים המקצועיים המחייבים של המבקרים הפנימיים

כידוע, חוק הביקורת הפנימית תשנ"ב – 1992 קובע, בסעיף 4 (ב) כי המבקר הפנימי יערוך את הביקורת הפנימית על פי תקנים מקצועיים מקובלים. המחוקק לא הפנה את הקורא לאילו תקנים מקצועיים כוונתו.

המועצה המקצועית של לשכת המבקרים הפנימיים ישראל, קבעה את חזון מקצוע ביקורת הפנימית, הגדירה את מקצוע הביקורת הפנימית, הקוד האתי וכללים מקצועיים להתנהלות הביקורת הפנימית, יחד עם הנחיות מקצועיות בהתאם לחוק ולפסיקה הקיימים במדינת ישראל. לשכת המבקרים הפנימיים ישראל פרסמה את המסמכים הללו באתר הלשכה וכל אחד יכול לקרוא או להעתקי אותם משם.

בטיוטת דו"ח מבקר המדינה על הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה, כתב מבקר המדינה, בהתייחס לעבודת הביקורת לפי תקנים מקצועיים, כי "חוק הביקורת הפנימית קבע שהמבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי "תקנים מקצועיים מקובלים", אך לא קבע מהם אותם תקנים ולחוק לא הותקנו תקנות שיגדירו זאת. עוד קבע החוק כי הממונה על ביצועו הוא שר המשפטים והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו בגופים הציבוריים, בהתייעצות עם לשכת המבקרים הפנימיים ובאישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת". מבקר המדינה כתב עוד כי מאז 1992, בה נחקק החוק, לא התקינו השרים האחראיים לו תקנות ולא הגדירו תקנים מקצועיים המחייבים את המבקרים הפנימיים".

נציגי הלשכה נפגשו עם הרגולאטורים השונים, כמו סגן המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, יו"ר רשות ניירות ערך ומנכ"ל משרד הפנים וכן מנכ"ל משרד  המשפטים, העבירו אליהם את הקוד האתי והתקנים המקצועיים שפרסמה לשכת המבקרים הפנימיים-ישראל והבהירו את מעמדם המשפטי.

שינוי השם והתקנון של הלשכה

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל שינתה את שמה באנגלית ואת התקנון שלה בכל הנוגע ל IIA. באותה הזדמנות הוכנסו שינויים נוספים בתקנון של הלשכה כמו הרחבת האנשים והנשים היכולים להיבחר לתפקיד נשיא הלשכה ותקופת כהונה של מוסדות הלשכה. האסיפה הכללית המיוחדת התקיימה בספטמבר 2011. בימים אלה התקבל אישור רשם העמותות לשינויים בשם הלשכה. השם בעברית לא השתנה ונוספו לו האותיות (ע"ר) השם באנגלית הוא- ׁTHE ORGANIZATION OF INTERNAL AUDITORS (OIA). כן אושרו השינויים בתקנון הלשכה שצוינו לעיל.

שדרוג אתר האינטרנט של הלשכה

אתר האינטרנט של הלשכה עבר שדרוג בניצוחו של מזכיר הלשכה, עו"ד ישורון פרסיק, מנהל האתר, בסיוע חברה לקידום אתרים. השינויים כללו הכנסת חזון, הגדרת מקצוע לביקורת הפנימית, קוד אתי וכללי התנהגות למבקרים פנימיים. כל אחד שיהיה מעוניין בהם יוכל לקבל אותם.

כנסים מקצועיים והשתלמויות למבקרים הפנימיים

מידי שנה יוזמת לשכת המבקרים הפנימיים-ישראל 2 כנסים מרכזיים. השנה, כנס אחד התקיים בינואר 2017, השני אמור להתקיים  בקרוב בתאריך ה-  16/11/2017 SAVE THE DATE .

כנסי הלשכה זוכים לשבחים מקצועים המשלבים אקטואליה ומקצוענות והשתתפות בהם מרשימה.

במהלך השנה יזמה הלשכה  מס ' ימי עיון לסקטורים השונים, כך לדוגמא:  יום עיון  של המבקרים הפנימיים בבנקים וחברות האשראי, יום עיון  של המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות בנושא סיבר, יום עיון בנס טכנולוגיות, יום עיון בקק"ל בירושלים ויום עיון של המבקרים הפנימיים בחברות הממשלתיות במסגרתו התקיים  סיור מיוחד של המבקרים הפנימיים בכלא איילון תחת חסותו של המבקר פנימי של משרד לביטחון פנים.

הלשכה מקיימת השתלמויות  משותפות למי"ל ובאופן עצמאי.

הלשכה מקיימת לימודים אקדמיים לתואר ראשון ושני בשיתוף עם אוניברסיטאות בר-אילן, אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת בן גוריון, ובקרוב לימודי ביקורת באונברסיטה הפתוחה והוחל ביוזמה, אותה החל יו"ר הועדה לענייני ביקורת המדינה, דאז, ח"כ אורי אריאל, לקיום לימודי ביקורת פנימית באוניברסיטה העברית.

קיימנו פגישה עם מנכ"ל חב' דן אנד ברד סטרייט שהוא גם יו"ר ומנכ"ל האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים בע"מ, בהקשר להשתלמויות בנושאי ניהול סיכונים. נושא חשוב למבקרים פנימיים לצורך הכנת תכנית עבודה שלהם ובחירת נושאים לביקורת וכן ביקורת על ניהול סיכונים של הארגון בו הם מכהנים כמבקרים פנימיים.

מבקרים פנימים במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות

בתחילת שנת 2011 פרסם משרד הפנים שני חוזרי מנכ"ל אשר ההוראות בהם עלולות לפגוע קשה בביקורת הפנימית ברשויות המקומיות ומשם גם למקומות אחרים משום שהן כוללות נושאים כמו הגבלת תקופת כהונה למבקר הפנימי, קביעת שכר מקסימאלי למבקר פנימי,  אפשרות ניוד מבקר הפנימי לתפקיד אחר בו לא תהיה לו הגנה שיש לו כמבקר פנימי, שיעורי משרה מרבי לשכר מבקר פנימי המאפשר פחות ממנו ועוד'.... דו"ח מבקר המדינה לא עסק בנושאים אלו.

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל פנתה בנושאים אלו למשרד הפנים והם הועלו גם בדיון בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת וכן ביום עיון של חוג המבקרים הפנימיים ברשויות מקומיות שהתקיים בעיר לוד. בסופו של דבר הוקם צוות משותף לטיפול בנושאי הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות של משרד הפנים ולשכת המבקרים הפנימיים ישראל.

טיוטת דו"ח מבקר המדינה על ביקורת הפנימית במשרדי הממשלה לא התגבשה עדיין לכדי דו"ח סופי אבל גם כאן התגלה מצב קשה של הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה. יש לזכור כי במשרדי הממשלה חסרים מרכיבים בסיסיים המוכרים לנו ממקומות אחרים. במשרדי ממשלה אין רגולאטור, אין דירקטוריון, ואין ועדת ביקורת. מבקר הפנימי עומד מול השר והמנכ"ל שהם המבוקרים שלו. גם בטיוטת דו"ח זה הייתה חסרה אמירה ברורה ומפורשת לעניין דרכי קביעת תקציב והיקף ביקורת פנימית על מנת שתהיה ביקורת פנימית ראויה במשרדי הממשלה. היו חסרות אמירות בנושאים של היקף הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה, מעמדו של המבקר הפנימי במשרדי הממשלה, ביקורת בחשבויות של משרדי הממשלה ביקורת בפרויקטים בין משרדיים ועוד'.... 

נציגי לשכת המבקרים הפנימיים נפגשו עם נציב שירות המדינה לשיחת היכרות שבה הוא אמר כי הוא מתכונן לעשות פורמה בשירות המדינה, כולל בביקורת הפנימית, אולם בנושאי ביקורת פנימית כמו עניין ביקורת בחשבויות של המשרדים הוא אמר לנו לפנות לחשבת הכללית במשרד האוצר.

מבקר פנים בלתי תלוי עובד הארגון

אגדה אורבאנית עתיקה בדבר היותו של  מי שנותן שירותי ביקורת פנימית שאינו עובד הארגון הינו בלתי תלוי יותר מעובד הארגון, הוכחה כלא בהכרח נכונה . דוגמא לכך היא הרחקתו של רו"ח מבקר מהיותו רו"ח מבקר של חברה ממשלתית גדולה לאחר שהעיר על העברת סכומי יתר מהחברה לגוף אחר. המידע כלול בעיתונות הכלכלית שסקרה נושא זה.  התוצאה הסופית הייתה שרוה"ח הורחק מתפקידו כרו"ח מבקר של אותה חברה, לאחר ששנה קודם לכן מנע מבקר המדינה את החלפתו, ובמקומו התמנה רו"ח מבקר מאותו משרד. לאחר תקופה מסוימת נוספת פרש רוה"ח גם מאותו משרד בו עבד במשך שנים רבות.

הסיפור על מבקר מפעל הפיס ונשיא לשכת רו"ח

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל התבקשה לחוות דעתה בעניין מבקר פנימי למפעל הפיס. יש לזכור כי מפעל הפיס הוא מפעל הנתון לביקורתו של מבקר המדינה ועל כן חייב בביקורת פנימית על פי חוק הביקורת הפנימית. בנוסף לכך הוא התאגד לאחרונה כחברה לתועלת הציבור וגם בתור שכזה הוא חייב ביקורת פנימית.  למפעל הפיס מחזור כספים של מיליארדי ₪ וכי יש חשיבות רבה למה שקורה במפעל פיס, לא רק מהאספקט של ההגרלות ,אלא גם כיצד ולהיכן מוציאים את הכספים שמתקבלים במפעל הפיס.

מפעל הפיס פנה לעוד מספר גורמים לקבל חוות דעתם לעניין זה. אלא שכאן הגיע למרבה הפלא פניה של נשיא לשכת רואי החשבון אל יו"ר מפעל הפיס ואל יו"ר ועדת הביקורת של מפעל הפיס. בפניה של נשיא לשכת רואי החשבון הוא כתב כי הובא לידיעתו כי התקבלה פניה של נשיא לשכת המבקרים הפנימיים מיום 2/8/2012  בנושא מבקר פנימי למפעל הפיס. הפניה של נשיא לשכת רואי החשבון היא מיום 9 באוגוסט 2012. לפני שנשיא לשכת רואי החשבון מפרט את דעותיו לעניין מבקר פנימי במפעל הפיס הוא כתב את הדברים הבאים: " פתח הדברים יש להעמיד את הדברים על מקומם ולציין כי לשכת המבקרים הפנימיים איבדה את זכותה לייצג את מקצוע הביקורת הפנימית כבר מלפני למעלה משנה, לאחר שה-IIA שלל ממנה את זכותה לייצגו ובמקומה הוקם אגוד ה-IIA  בישראל והוא הגוף בלעדי המוסמך לייצג את ה-IIA  ומכך את מקצוע הביקורת הפנימית". הגדיל לעשות נשיא לשכת רואי החשבון והוא הפיץ את מכתבו זה אל חברי לשכת רואי החשבון תוך מתן הסבר למכתב ששלח למפעל הפיס בהם הוא מכנה את לשכת המבקרים הפנימיים ישראל בכינוי "לשכת מבקרים הפנימיים הישנה" . העתק ממכתבו זה למפעל הפיס שלח נשיא לשכת רואי החשבון אל מבקר המדינה ודירקטוריון מפעל הפיס. המפליא הוא שאת המכתב הזה שלח נשיא לשכת רואי החשבון ולא נשיא הסניף של ה-IIA  ישראל. 

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל הגיבה באופן מידי קודם כל להנהלת מפעל הפיס ולאחר מכן למבקר המדינה ולמנכ"ל משרד משפטים.  בתגובה נכתב כי נשיא לשכת רואי החשבון מטעה את הציבור ואת מקבלי הפניה שלו וכי סמכות של לשכת המבקרים הפנימיים ישראל מבוססת על היותה נבחרת על ידי מבקרים פנימיים במדינת ישראל והיא מעוגנת בחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב – 1992 ואינה קשורה לעובדה אם יש ללשכה קשר עם התאגיד האמריקני או אין לה קשר איתו.  יתרה מזו נשיא לשכת רואי החשבון, לדעתנו, חרג מסמכותו על פי תזכיר לשכת רואי החשבון, לפיו עליו לפעול ולייצג את מקצוע ראיית חשבון ואת בעלי הרישיונות לראיית חשבון בכל הנוגע למקצוע ראיית חשבון ולא בעניינים נוגעים למקצוע אחר.

הביקורת הפנימית ברשות השידור ובצה"ל

 מיד לאחר האספה הכללית ממאי 2011 היה על הלשכה להתמודד עם הניסיון להכתיב קצובת תקופת כהונה למבקר פנימי בחוק רשות השידור ועוד מספר תנאים מגבילים בהצעת החוק הנ"ל. בסופו של דבר הסעיפים הללו נמחקו מהצעת החוק. לאחר מאבק ארוך והתמדה של לשכת המבקרים הפנימיים ישראל  בראשותו של נשיא לשכה לשעבר מר שלמה קלדרון – נתמנה מבקר פנימי לצה"ל.

נושא אחד שלא נסגר סופית הוא הערכת איכות ביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני. הנושא עולה מידי פעם. בתקנים המקצועיים נקבע כי היוזמה חייבת להיות של המבקר הפנימי עצמו ולא של גורם אחר בארגון. התקנים קובעים גם כיצד יש לבחור את הסוקר כך שלא המבוקרים ולא המבקר ידעו ו/או יחליטו מי יהיה הסוקר שמבצע את הערכת איכות הביקורת הפנימית. מבקר המדינה חיווה את דעתו התומכת בנושא זה. בכ"ז מעת לעת אנו נתקלים ביוזמות של הנהלות או דירקטוריונים לערוך ביקורת על המבקר הפנימי. זה היה התהליך שהחל עם הביקורת על המבקר הפנימי של חברת חשמל לשעבר ועכשיו הוא  עולה בחברה ממשלתית אחרת.

לסיכום

חובת ביקורת פנימית, שהחלה  מפקודת העיריות, דרך גופים נוספים הנזכרים בחוק הביקורת הפנימית, חוק החברות, חוק הפקוח על עסקי ביטוח, פקודת הבנקאות, קרנות נאמנות, ולאחר מכן הורחבה לרשויות מקומיות ואזוריות, חברות לתועלת הציבור ולאחרונה לחברות פרטיות שמנפקות אג"ח וישנו תזכיר המדבר על חובת ביקורת פנימית בהקדשים ציבוריים. ההכרה בחשיבות הביקורת הפנימית היא רבה והיא מתפרסת מבחינה גיאוגרפית כמעט על כל סוגי ההתארגנויות, חסרים עדיין עמותות ואגודות שיתופיות. כל אשר יש לעשות עתה הוא - שהביקורת הפנימית תהיה אמיתית, ראויה, מקצועית ומהימנה בכל הגופים הציבוריים לטובת אזרחי מדינת ישראל, ולא להסתפק בקישוט ארגוני בלבד. 

עם זאת יש לזכור כי אנחנו נמצאים יחד עם העולם כולו במשבר כלכלי אשר ראשיתו בהונאות של אנרון וורלד קום ועד למשבר 2008 ועד עתה. משבר שנבע במידה רבה מהתנהלות לא תקינה עד כדי פשיטת רגל של מדינות ולא רק חברות. מצב זה הוא אבן בוחן גם לביקורת הפנימית ברחבי המדינה והעולם.

לבסוף התודה המגיעה לכל חברי ההנהלה אשר פועלים בהתנדבות לקידום המקצוע ובפעילות הלשכה, החל מנשיא הלשכה, מר יעקב נוס, נשיא הכבוד- מר שלמה קלדרון, עו"ד ישורון פרסיק- מזכיר הלשכה, סגנית הנשיא שלומית גלר, סגן נשיא- מר דני רייף, סגן נשיא- עו"ד יהודה דרסינובר, סגן נשיא- מר ניר אבנון, סגן נשיא- רחל זוזוט וקנין, סגן נשיא- בני רייך, עו"ד מרדכי שנבל- היועץ המשפטי, רו"ח, עו"ד אריה ברסקי- גזבר הלשכה, חברי המועצה, ראשי חוגים והוועדות, חברי הלשכה, ולבסוף – תודה מקרב לב לרכז הלשכה מר אולג.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il