מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

פרסום דו"ח ביקורת על הדו"ח השנתי

חוות דעת בנושא:

פרסום דו"ח ביקורת בנושא מסוים בדו"ח ביקורת פנימית השנתי

חוות הדעת נתנה ב 5 בספטמבר 2005


1.         עפ"י חוק הביקורת הפנימית סעיף 6 א' – הדיון בממצאי דו"ח המבקר סעיף קטן (א) הוגש דין וחשבון של המבקר הפנימי כאמור בסעיף 6 תקיים הנהלת הגוף הציבורי דיון בממצאיו תוך 54 ימים מיום הגשתו.
 

2.         עולה מהאמור לעיל כי החובה לקיום דיון בדו"ח ביקורת פנימית קיימת עפ"י חוק הביקורת הפנימית ואני לא סבור כי יש לגורם כלשהו סמכות להורות לא לקיים דיון בדו"ח ביקורת פנימית.
 

3.  (א)   אשר לפרסום לכאורה חוק הביקורת הפנימית אינו עוסק בפרסום דוחות ביקורת פנימית

            בכלל וההנחה היא כי ביקורת פנימית היא גורם פנים ארגוני.

 

     (ב)   במידה והדו"ח השנתי הינו דו"ח סיכום עבודות ביקורת פנימית המוגש להנהלה אין סמכות לאף גורם למנוע מחיקת נושא מהדו"ח השנתי. על המבקר הפנימי חלה חובת דווח להנהלת הארגון הממונה עליו על כל הנושאים שנבדקו על ידו. הממצאים המסקנות וההמלצות שלו לגבי אותם נושאים.
 

    (ג)     אם מדובר בדו"ח שיופץ לגורמים מחוץ לרשות ההחלטה היא בידי הנהלה, דהיינו להנהלה יש להעביר את כל דוחות הביקורת הפנימית ואולם פרסום כלפי חוץ נתון ברשות הנהלת הארגון ואולם אז יש להזכיר כי פרסום כולל מבחר נושאים ולא את כולם.
 
4.         ההחלטה באם הדו"ח הוא דו"ח או סקר היא בידי המבקר הפנימי. בכל מקרה גם אם מדובר בסקר, על המבקר הפנימי לדווח על כך להנהלת הארגון ובתנאי שיכלול תגובות הנסקרים.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il