מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

סמכות מבקר פנימי במועצה מקומית לערוך ביקורת

חוות דעת בנושא מבקר פנימי:

סמכותו של מבקר פנימי במועצה מקומית לערוך ביקורת בגוף חיצוני, כאשר זה מקבל זכויות לשמוש בנכס עירוני מספר שעות בשבוע

חוות הדעת נתנה ב 11 באקטובר 2005

1.  א. ראשית נראה לי כי מבקר פנימי מוסמך לבקר את השימוש שנעשה בנכסי העירייה ולא משנה מי עושה שימוש באותו נכס שכן בין התפקידים של מבקר פנימי הוא לבקר החזקת רכוש המועצה המקומית ושמירתו (סעיף 145 ב (א) (4) לצו המועצות המקומיות). לעניין זה, אין זה משנה מי המשתמש ומי הקנה לו את האפשרות להשתמש כנכס ומה היקף השימוש.

      ב. במסגרת זו ניתן להרחיב את הבדיקה אם יש חשד או חשש שהפעילות בנכס של המועצה המקומית הינה לא תקינה ו/או לא חוקית ו/או מסווה לפעילות אחרת.          

2.  א. בנוסף לאמור לעיל מוסמך מבקר פנימי עפ"י סעיף 145 ד' סעיף קטן (ב), בכל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציב השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתו.

     ב. מוסכם על דעתי כי את תמיכת הרשות המקומית ניתן לאמוד בין אם היא ניתנת בכסף ובין אם היא ניתנת בשווה כסף. גם מתן זכות שימוש בנכס של הרשות המקומית בחינם או שווה כסף. מתן זכות שימוש בחינם חוסך לאותו משתמש השכרה או תשלום דמי            שימוש באותו נכס או בנכס דומה. לכן כל מתן זכות שימוש הוא שווה כסף גם אם הוא ניתן בחינם.

     ג. אפשר גם לחייב במחיר מלא מצד אחד ולתת תמיכה מצד שני. בצורה כזו הכל מופיע ברישומים. אבל אם המועצה החליטה בדרך אחרת, עדיין יש מקום להעריך את שווי השימוש בשווה כסף.

3.  א. כאמור במידה והשתתפות בפעולות התאגיד עולה על יותר מעשירית מתקציב אותו גורם, אותו גורם הינו גוף מבוקר.

     ב. הבדיקה העובדתית של היקף התמיכה מול סה"כ היקף התקציב צריכה להיעשות ברשות המקומית.

     ג. בנוסף לאמור לעיל אם לרשות המקומית, השתתפות במינוי הנהלתו, הארגון/מוסד ולא משנה מידת ההשתתפות, אזי אותו ארגון הינו גוף מבוקר הנתון לביקורת של מבוקר הנתון לביקורת של מבקר הפנים של אותה הרשות.

למידע נוסף על מבקר פנימי או ביקורת פנימית אתם מוזמנים לפנות באתר של לשכת המבקרים הפניימים.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il