מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

מתן מידע למבקר פנימי בעירייה ממאגרי מידע

חוות דעת בנושא:

מתן מידע למבקר פנימי בעירייה מכל סוג שהוא כולל מידע ממאגרי מידע ממוחשבים בקשר ישיר   

חוות הדעת נתנה ב ‏9 אוגוסט, 2007

1. (א).  פקודת העיריות (נוסח חדש )  קובעת בסעיף 170 ב' סעיף קטן (ב) כי למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה לצורך ביצוע תפקידו,  לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של הגוף העירוני המבוקר.

(ב).      עולה מההוראה הברורה הזו כי יש לאפשר למבקר הפנימי של העירייה גישה לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב באופן ישיר ובלתי אמצעי, שכן אחרת אין צורך בסעיף הזה וניתן להסתפק בסעיף 170 ב' סעיף קטן (א) לפיו כל עובד של העירייה מראש העירייה ועד אחרון העובדים חייבים למסור למבקר העירייה כל מידע וכל מסמך שברשותם.

(ג).       כאשר מדובר במידע רגיל המבקר הפנימי של העירייה יקבל את המידע ממי שהמידע נמצא ברשותו או באחריותו. כאשר מדובר במידע ממוחשב ישנה אפשרות גישה ישרה למאגרי המידע.  אשר על כן הוראות החוק מחייבות התקנת גישה ישירה למאגרי המידע של העירייה.

(ד).       ברור הוא שהמידע הוא לצורך קריאה בלבד, ללא כל אפשרות של תיקון עדכון הוספה או מחיקה על ידי המבקר הפנימי של הרשות המקומית.  הגישה היא לצורך ביצוע תפקידו של המבקר הפנימי ותפקידו הוא לבקר ולא לתקן או לשנות או לעדכן נתונים.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il