מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

חוות דעת נושאיות

חוות דעת בנושא: חובת מינוי מבקר פנימי בנוסף לועדת ביקורת בחל"צ

חוות דעת בנושא: סמכותו של מבקר פנימי במועצה מקומית לערוך ביקורת בגוף חיצוני

חוות דעת בנושא: הטלת אחריות על אי גילוי מעילה על מבקר פנימי

חוות דעת בנושא: האם יש מניעה שמבקר פנימי יקבל ייעוץ משפטי מלשכת המבקרים הפנימיים

מחויבות מבקר פנימי לכתוב דו"ח שנתי

חוות דעת בנושא: בעניין עיתוי הגשת דו"חות ביקורת פנימית למנכ"ל, לועדת הביקורת ולדירקטוריון

חוות דעת המבקר הפנימי הראשי בקבלת עובדים למחלקתו

חוות דעת בנושא: בקשה לעיין במסמכים הנוגעים לביקורת פנימית בהליך משפטי

חוות דעת בנושא: כיצד להשיב לגופי חוץ הדורשים מידע על טיפול המבקר בתלונות על שחיתות

חוות דעת בנושא: האם ניתן לזמן מבקר פנימי כעד מטעם התובעים במשפט

חוות דעת בנושא: מתן מידע למבקר פנימי בעירייה ממאגרי מידע ממוחשבים בקשר ישיר

חוות דעת בנושא: בעלי תפקידים – קרובי משפחה באגודה שיתופית

חוות דעת בנושא: השימוש במונח דו"ח ביקורת, דו"ח ביקורת סופי וטיוטת דו"ח ביקורת

חוות דעת על ההחלטה של ביה"ד שניתן לחדור למחשב של המבקר הפנימי

חוות דעת בנושא: מידת האחריות של מבקר פנים בחברות האם לדחות ביקורת

חוות דעת בנושא: סמכות מבקר פנימי במשרדי הממשלה לבקר התקשרויות עם ספקים חיצונים

חוות דעת בנושא: פרסום דו"ח ביקורת בנושא מסוים בדו"ח ביקורת פנימית השנתי

חוות דעת בנושא שאלת בדבר חוקיות היות מבקר פנימי של קיבוץ, חבר הקיבוץ

חוות דעת בנושא חובת מינוי מבקר פנימי במשטרה

חוות דעת בנושא האם קיימת חובה לאזכר בדו"ח ביקורת את שמו של עורך הדו"ח

חוות דעת בנושא העסקת מבקר פנימי בחברה ממשלתית

מחויבותו של מבקר פנימי כלפי גורמים מחוץ לארגון

חוות דעת בנושא העברת מסמכים ותרשומות שיחה שערכה הביקורת במהלך עבודתה, ואשר לא נכללו בדו"ח

 

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il