מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

חוות דעת המבקר הפנימי הראשי בקבלת עובדים

חוות דעת בנושא:

חוות דעת המבקר הפנימי הראשי בקבלת עובדים למחלקתו

חוות הדעת נתנה ב  ‏04   יוני   2008


מהי עמדת לשכת המבקרים הפנימיים בישראל לאמור בסעיף 13 לחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב – 1992 לפיו לא יתמנה אדם לעובד לשכת המבקר הפנימי אלא בהליך תקין של מינוי עובדים בגוף הציבורי ולאחר קבלת דעתו של המבקר הפנימי.
 

מה משמעות " קבלת חוות דעתו של המבקר הפנימי " ?, האם פירושו שחייבים לפעול בהתאם לחוות דעתו של המבקר הפנימי או ששואלים לדעתו של המבקר הפנימי אולם לאחר מכן ניתן גם לפעול בניגוד או שלא בהתאם לחוות דעתו?
(א).      אכן, הסעיף איננו חד ערכי כפי שצריך היה להיות.  בסעיף 13 (ב9 נכתב כי " לא יתמנה אדם לעובד לשכת המבקר הפנימי, אלא בהליך תקין של מינוי עובדים בגוף הציבורי ולאחר קבלת חוות דעתו של המבקר הפנימי. 

(ב).      בסעיף 13 (ד) העוסק בהפסקת כהונתו של עובד לשכת המבקר הפנימי נכתב כי " לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר הפנימי אלא בהליך תקין ובהסכמתו של המבקר הפנימי ....  

(ג).       יתרה מזו, בפקודת העיריות ( נוסח חדש) , סעיף 170(ה) נכתב כי " ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה.

(ד).      עולה מהאמור לעיל כי יש לתקן עניין זה ולהבהירו חד ערכית כי נדרשת הסכמתו של המבקר הפנימי למינוי עובד ביקורת ביחידתו.

עם זאת, נראה כי בינתיים יש לקבל את אשר נכתב, שיש לקבל חוות דעת המבקר הפנימי למינוי, לא סתם כדי לכתוב, אלא שיש משמעות לחוות דעתו של המבקר למינוי שכן, הם אמורים לעבוד יחד ביחידת הביקורת הפנימית.  אשר על כן לחוות דעתו של המבקר הפנימי לגבי המינוי יש משקל רב ואם מחליטים בכל זאת למנות אדם לעובד לשכת המבקר הפנימי בניגוד או בשונה מחוות דעתו של המבקר הפנימי  חייבים להיות לכך נימוקים רציניים ומהותיים שעל המבקש למנות או לאשר את המינוי, לפרט ולציין אותם.  הדרישה אינה מסוג ראינו את חוות דעתו של המבקר הפנימי ומחליטים למנות בניגוד לדעתו, אלא יש לפרט מדוע החליטו בניגוד לדעתו של המבקר הפנימי.
לסיכום, הלשכה ערה לעניין זה ובהצעות לתיקון חוק הביקורת הפנימית המונחות על שולחן הכנסת מוצע לתקן קבלת הסכמת המבקר במקום חוות דעת המבקר.


היועץ המשפטי ללשכה

 

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il