מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-5610933

חברות בלשכה

הצטרפות כחבר לשכה

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל פועלת משנת 1960 לקידום מקצוע הביקורת הפנימית על ידי קידום חקיקה ורגולציה, פיתוח הכללים המקצועיים וכללי האתיקה, קידום לימודי המקצוע באקדמיה, פיתוח מקצועי על ידי קיום כנסים והשתלמויות מקצועיות, קידום תכניות להסמכת מבקרים פנימיים, עידוד פרסומים ומחקרים מקצועיים, אספקת חוות דעת משפטיות, הגנה על החברים ועוד.

בלשכה חברים למעלה מ-1200 מבקרים פנימיים בכל מגזרי המשק והיא הלשכה המעוגנת בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992.

חברי הלשכה נהנים מהנחות משמעותיות בכל הכנסים והפעילויות של הלשכה, גישה חופשית למאגרי מידע, לספריה ולפרסומים בתחום המקצוע, יצירת קשרים מקצועיים וכן נוטלים חלק במשימה לאומית. 

 

טפסי בקשת הצטרפות ללשכה

חשיבות וכללי קבלה

טופס חבר מן המניין

טופס לחבר נלווה

טופס לחבר נלווה - סטודנט

 

נבקשך למלא את הטפסים בקפדנות ובכתב יד ברור, ולצרף את האישורים הנלווים הבאים:

1.   אישור מהגוף המוסמך בארגון או בארגונים בהם הנך משמש/ת או שימשת כמבקר/ת פנימי/ת. באישור יצוין:

  • תאור תפקידך המדויק בארגון.
  • היקף משרתך כמבקר/ת פנימי/ת.
  • תקופות מדויקות של עבודתך כמבקר/ת פנים [ממתי עד מתי].
  • גודל הארגון בו הנך משמש/ת כמבקר/ת.
  • גודל יחידת הביקורת בארגון.

2.  צילום אישורי השכלה כולל תעודת התואר האקדמאי.
 
תנאי הסף לקבלתך כחבר/ה בלשכה הם: תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה, או תעודת עורך דין, או רואה חשבון וניסיון של שנה אחת לפחות בעבודת ביקורת פנימית.
את הטופס המלא והמסמכים הנלווים יש לשלוח בצירוף 50 ₪, עבור דמי הטיפול ברישום בלשכה אל: לשכת המבקרים הפנימיים, ת"ד 20002 תל-אביב 61200.
לאחר קבלת המסמכים המוכיחים עמידתך בתנאי הסף, תזומן/ני לראיון אישי בפני הוועדה לקבלת חברים. תפקידה של הוועדה להמליץ בפני מועצת הלשכה בדבר קבלת חברים או חברים נלווים.
הנך מתבקש/ת להגיע לראיון עם תעודה מזהה.
מומלץ כי תתעדכן/ני בקובץ ההנחיות המקצועיות, שפורסם ע"י לשכת המבקרים הפנימיים, ו/או בחוקים ובנהלים החלים בתחום עיסוקך. 
 

ברצוננו להודות לך על פנייתך ללשכתנו ואנו מאחלים לך הצלחה והשתלבות בפעילות הלשכה, לקידומה של הביקורת הפנימית בישראל ולקידומם של העוסקים במקצוע.
 
בכבוד רב,
 
מר דורון ברוך
יו"ר הועדה לקבלת חברים

 

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
קריית המדע 103, אריאל
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il