מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

זימון מבקר פנימי כעד מטעם התובעים במשפט

חוות דעת בנושא:

האם ניתן לזמן מבקר פנימי כעד מטעם התובעים במשפט

חוות הדעת נתנה ב ‏ 15 ינואר 2008


בית המשפט, הורה להזמין את המבקר הפנימי למתן עדות מטעם התובעים את הגוף בו המבקר מכהן. לאור האמור עולה השאלה האם זימון זה לא ישים ללעג את הסעיף בחוק הביקורת הפנימית הקובע כי דו"ח חוו"ד או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי במסגרת תפקידו, לא ישמש ראייה בכל הליך משפטי וכן כל הודעה שהתקבלה אגב מילוי תפקידו של המבקר הפנימי, לא תשמש ראייה בהליך משפטי.
 
להלן התייחסותנו:
 

(א)   כפי שציינת קודם לכן, סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית קובע כי "דו"ח, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי במילוי תפקידו לא ישמשו ראייה בכל הליך משפטי". עוד נכתב באותו סעיף כי "כל הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידו של המבקר הפנימי לא תשמש ראייה בהליך משפטי. סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב- 1992 הועבר גם לפקודת הבנקאות 1941", סעיף 14 ה' (ג).
 
(ב)   היו מקרים בהם בתי משפט נתנו צווים להבאת דוחות ביקורת בפני בתי משפט ואולם דוחות אלו לא יכלו לשמש ראייה בכל הליך משפטי.
 

(ג)    יתירה מזו, עפ"י סעיף 10 (ב) לחוק הביקורת הפנימית, גם כל הודעה שהתקבלה ע"י המבקר הפנימי, אגב מילוי תפקידיו של המבקר הפנימי, לא תשמש ראייה בהליך משפטי. פירושו של דבר הוא שגם כל מידע אחר שנמצא ברשות או בידיעת המבקר הפנימי ושהגיע אליו במהלך ביצוע עבודתו, לא ישמש ראייה בהליך משפטי. רוצה לומר מעבר לדו"ח עצמו, כל מידע שהגיע אליו תוך התכתבות עם המבוקרים, שיחות עם המבוקרים ו/או כל מידע אחר או נוסף שהגיע למבקר הפנימי במהלך ביצוע עבודתו, לא יוכל לשמש ראייה בהליך משפטי.
 

(ד)   עולה מהאמור לעיל הוא, כי מלבד שמו מספר תעודת הזהות שלו, מקום עבודתו ומצבו המשפחתי, כל מידע שישאל עליו המבקר הפנימי לא יוכל לשמש ראייה בהליך משפטי בין אם הצד שכנגד התנגד לשאלה זו או אחרת ובין אם לא התנגד.
 

(ה)  אשר על כן, הזמנת המבקר הפנימי היא מיותרת וחסרת תועלת לחלוטין עד כדי הטרדת עד, שכן, כל אשר הוא יאמר אינו יכול לשמש ראייה בהליך משפטי ועל כן אין שום טעם שהוא יאמר בפני בית המשפט.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il