מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

השימוש במונח דו"ח ביקורת

חוות דעת בנושא:

השימוש במונח דו"ח ביקורת, דו"ח ביקורת סופי וטיוטת דו"ח ביקורת –

הנחיה מקצועית מס' 1 להנחיות מקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים ישראל

הוגשה ב 5 ביוני 2005

להלן התייחסות לשאלת השימוש במונח דוח ביקורת, דוח ביקורת סופי וטיוטת דוח ביקורת כדלקמן:

 

1. בהנחיה מקצועית מספר 1 נכתב כדלקמן:

(א) המבקר הפנימי מסכם את עבודתו ע"י הגשת דין וחשבון כתוב וחתום. הנחיה זו נועדה לגבש עקרונות כלליים של דיווח ולהציג כללים לעריכת דוחות ביקורת. חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 מתייחס לנושא דיווח של המבקר הפנימי בסעיף 6 ג' בו צויין כי כל דין וחשבון שיגיש המבקר הפנימי יהיה בכתב והוא יכלול בו את מסקנותיו והוא רשאי לכלול בו את המלצותיו.

(ב) בהנחיה זו נעשה שימוש במונחים הבאים:

דו"ח ביקורת – מונח המתייחס לדוחות ביקורת מכל הסוגים.

טיוטת דו"ח – מסמך המועבר לעיון ולהערות המבוקר ו/או הדרג הממונה ו/או גורמים נוספים.

דו"ח ביקורת סופי – מסמך הדיווח הסופי של המבקר הפנימי, המוגש בסיום הביקורת.

2. עולה מהאמור לעיל הוא כי המונח דו"ח ביקורת הוא שם כולל של שני סוגי דיווח, טיוטת דו"ח ודו"ח סופי, וכאשר נעשה שימוש במונח הכללי של דו"ח ביקורת, ניתן להבין כי ההתייחסות לכל דו"ח ביקורת מכל סוג שהוא.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il