מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

הנחיות גופי רגולצייה

הוראות ה-תכ"מ לענין ניהול סיכונים במשרדי ממשלה וארגונים ממלכתיים דומים

בהמשך לרגולציות שהכרנו עד כה בארץ בתחום ניהול הסיכונים התאגידי ושילוב הביקורת הפנימית, בהם דוגמת אלו של בנק ישראל (בעיקר לבנקים ולחב' ביטוח) ושל רשות החברות הממשלתיות, וכן תקן ישראלי 5300 של מת"י.

נוספו לאחרונה (2012) גם תקנות של החשב הכללי (חשכ"ל) לנושא זה, במסגרת הוראות תכ"מ (תקנון, כספים ומשק) המחייבים בפיתוח מנגנון ניהול סיכונים ע"י משרדי ממשלה הדבר כלול בסדרת ההוראות הבאה לענין זה:

עקרונות לניהול סיכונים תפעוליים במשרדי הממשלה

ביצוע ותחזוקת סקר סיכונים תפעוליים

גיבוש וניהול תכנית הפחתה

גיבוש מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים

דיווח וריכוז אירועי כשל

דוח חשיפות

 

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il