מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

הטלת אחריות על אי גילוי מעילה על מבקר פנימי

חוות דעת בנושא:

הטלת אחריות על אי גילוי מעילה על מבקר פנימי

חוות הדעת נתנה ב 15 ביוני 2005

 

1.         בהתאם לחוק העמותות תש"מ-1980 האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רו"ח או גוף שאושר לעניין זה בידי הרשם להלן גוף מבקר. ועדת ביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיכם.
 

2.         לכאורה כל פעולות הארגון ונושאי המשרה וממלאי התפקיד, נתונים לביקורתו של הגוף המבקר, ואולם הטלת אחריות על הגוף המבקר במקרה של מעילה או הונאה אינה במקומה מהסיבות הבאות:
 

א.     האחריות הישירה קיימת ומוטלת על נושאי המשרה ו/או ממלאי התפקיד או על מי אשר אם ביצע את המעילה ו/או ההונאה, או האחראי על התחום באופן אישי וישיר.
 

ב.     ולאחר מכן קיימת האחריות על הממונים באופן ישיר על היחידה או האגף בו נעשתה המעילה או ההונאה.
 

ג.      החובה לנהוג עפ"י החוק, טוהר מידות ומינהל תקין מוטלת על כל אחד ואחד מנושאי המשרה וממלאי התפקיד בהתאם לקרבתם ו/או אחריותם למעשה שנעשה.
 

ד.     הביקורת של הגוף המבקר הונהגה כאמצעי מניעה וכעזר להנהלה ולאסיפה הכללית למניעת תופעות של עבירות על החוק טוהר המידות ומינהל תקין ולא על מנת להסיר את האחריות מנושאי המשרה וממלאי התפקיד למיניהם ודרגותיהם.יש לזכור כי הביקורת היא גוף מבקר ולא גוף מבצע.
 

ה.     הביקורת מופעלת עפ"י תוכנית עבודה המאושרת ע"י הנהלת הארגון ובהיקף שהנהלת הארגון קובעת ולכן אין מקום להטיל אחריות על מי שמופעל ע"י ההנהלה.
 

ו.      זאת ועוד, המועלים ומבצעי מעשי ההונאה מכירים את נוהלי העבודה של הארגון בו הם פועלים ומארגנים את מעשיהם בצורה כזו אשר לא תתגלה אם ע"י שיתוף פעולה עם ממלאי תפקידים נוספים ואם ע"י זיוף חתימות או מסמכים אשר בבדיקה שוטפת יראו כאמיתיים ואם באמצעים אחרים. גילוי מעילה או הונאה יעשה בד"כ ע"י מסירת מידע ע"י אחד מהמעורבים ו/או חריגה מהיקף סביר או, במיעוטם של המקרים תוך כדי בדיקה פנימית או חיצונית.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il