מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

החלטה לגבי חדירה למחשב של המבקר הפנימי

חוות דעת בנושא:

החלטת ביה"ד האזורי למשמעת של עובדי רשויות מקומיות בתביעה של עיריית טבריה כנגד מבקר העירייה

 החלטת ביה"ד למשמעת עיריית טבריה נגד בנימין אליהו ת.מ. 46/06

חוות הדעת נתנה ב -‏31 ינואר 2008

להלן התייחסותי לפסה"ד הנ"ל כדלקמן:

 

א.      נושא התביעה- מידע שהיה במחשב של העירייה שלא לצרכי עבודתו והדרישה לאיסור הצגתו כראיה בביה"ד המשמעתי וכן כי המבקר חייב לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו.
ב.      סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית קובע כי דו"ח, חוו"ד או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי בעת מילוי תפקידו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי. כמו כן נכתב כי כל הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידו של המבקר הפנימי לא תשמש ראייה בהליך משפטי אך תהיה כשירה לשמש ראייה בהליך משמעתי.

ג.       ראשית בפנינו הליך משמעתי. עפ"י סעיף 10 המידע שנאסף על ידי המבקר הפנימי  יכול לשמש ראייה בהליך משמעתי, כולל כנגד המבקר הפנימי עצמו.

ד.      יתירה מזו, בתביעה מדובר במידע שהוא אינו לצרכי עבודתו ואילו ההגנה עפ"י סעיף 10 מתייחסת למידע שהגיע אליו אגב מילוי תפקיד ולא מידע אחר.

ה.     בסעיף 9 (ה) לחוק הביקורת הפנימית נכתב כי בכפוף להוראות סעיף 10 חייב המבקר הפנימי לשמור בסוד כל מסמך ומידע שהגיעו אליו עקב מילוי תפקידו. גם כאן מדובר במידע שהגיע אליו עקב מילוי תפקידו הוא חייב לשמור בסוד. אולם מידע שלא לצורכי עבודתו והגיע אליו לא תוך כדי ביצוע עבודתו כמבקר הפנימי אינו חייב לשמור בסוד.

ו.        לעניין ההגנה על הפרטיות עפ"י חוק הגנת הפרטיות או האזנת סתר נתן ביה"ד את תשובתו.

ז.       החשש הקיים הוא שתוך סריקת חומר שנמצא בתא של המבקר הפנימי במערכת הממוחשבת יגיעו הסורקים אל חומר שנמצא בתא של המבקר הפנימי כמו טיוטות דוחות ביקורת פנימית או מידע אחר.
ח.     לדעתי חובת סודיות לגבי חומר זה שהוזכר בפסקה האחרונה חלה גם על הסורקים, מן הראוי שלשכת המבקרים הפנימיים תבהיר עניין זה לגורמים שונים ברשויות כמו גם במקומות אחרים.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il