מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-5610933

הזכויות המקצועיות של חברי לשכת המבקרים הפנימיים

 

לשכת המבקרים הפנימיים הינו גוף מקצועי המאגד בתוכו מבקרים מכל מגזרי המשק השונים. גוף זה פועל בישראל מאז שנת 1960 וחברים בו למעלה מ-1200 חברים. הגוף פעול כעמותה (מלכ"ר), כאשר מלבד צוות עובדי הלשכה כל החברים בעמותה פועלים בהתנדבות מלאה. מטרות הלשכה הן קידום, פיתוח, הובלה והעלאת רמת מקצוע הביקורת הפנימית בישראל, כאשר חבריה משתייכים למוסדות מקצועיים שונים הפועלים מטעם הלשכה, לרבות, המועצה המקצועית המוסמכת לקבוע כללים, נהלים והנחיות בתחום המקצועי, ועדת היגוי עליונה ללימודי ביקורת בישראל, העוסקת בקביעת תקנים ותכנים מקצועיים ללימודי ביקורת פנימית והמועצה לקידום הרישוי ההסמכה והחקיקה שהחברים בה עוסקים בקביעת כללים להסמכת מבקרים פנימיים.

החזרי מס לשכירים הנמנים על חברי לשכת המבקרים הפנימיים

בדומה לכל אדם שכיר במשק הישראלי, גם חברי לשכת המבקרים הפנימיים זכאים לקבלת החזר מס הכנסה לשכירים וזאת מתוקף עבודתם כמבקרים פנימיים בארגונים השונים בישראל. אף על פי שהחברות בלשכה נעשית בהתנדבות מלאה, חברי הלשכה הינם מבקרים פנימיים המועסקים כשכירים בארגונים שונים ומכך גם הם רשאים להגשת בקשה לקבלת החזר מס לשכירים במידה וגובה המס אותו הם שילמו בפועל לאורך שנת המס גבוה מזה אותו הם היו אמורים לשלם.

מהו החזר מס לשכירים?

החזר מס לשכיר הוא למעשה תשלום כספי המוענק מטעם רשויות המס בישראל לכלל העובדים השכירים במשק בגין תשלומי יתר של מס הכנסה לאורך שנת המס. על פי פקודת מס הכנסה המונהגת בישראל מאז שנת 1961, כל עובד שכיר במשק הישראלי רשאי לבדוק את זכאותו לקבלת דמי ההחזר לתקופה של עד 6 שנים לאחור מיום הגשת הבקשה.

לצורך קבלת ההחזר, השכיר נדרש להגיש בקשה מסודרת לבדיקת זכאותו לקבלת החזר מס הכנסה לשכירים, כאשר לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים שונים היכולים להעיד על היותו נמנה בין המקרים השונים בגינם הוא זכאי לקבלת דמי ההחזר, לרבות מקרים בהם הוא החליף את מקום עבודתו לאורך שנת המס בגינה הוא מבקש את ההחזר, מקרים בהם חלו שינויים במצבו האישי כגון: גירושין, נישואין, לידה וכדומה, מקרים בהם העובד מתגורר באחד מאזורי העדיפות הלאומית, מקרים בהם העובד מועסק ביותר ממקום עבודה אחד והוא לא ביצע תיאום מס לצורך הפחתת שיעור המס לו הוא נדרש, מקרים בהם העובד לא עבד מספר חודשים לאורך שנת המס ומקרים נוספים המעוגנים בפקודת מס הכנסה בכל הנוגע לזכאות לקבלת החזרי מס הכנסה לשכירים.

חברי לשכת המבקרים הפנימיים המשמשים כמבקרי פנים בארגונים ומוסדות שונים במשק הישראלי, בין כעצמאיים ובין כשכירים, ראשים להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה בכל אותם מקרים בהם גובה המס אותו הם שילמו גבוה מהמס אותו הם היו אמורים לשלם וזאת לאחר בדיקת זכאותם אל מול רשויות המס.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
בר כוכבא 23, בני ברק (קומה 5)
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il