מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

הגדרה וחזון הביקורת הפנימית

הגדרת המקצוע הביקורת הפנימית

ביקורת פנימית הינה מקצוע, הכולל פעילות מעין שיפוטית של בדיקה והערכה עצמאיות ואובייקטיבייות, המתייחסות לתהליכים ולפעולות בארגון, לרבות תהליכי בקרה, ניהול סיכונים וממשל תאגידי, לשם השגת מטרותיו, ולשם שמירה על האינטרס הציבורי על-פי דין.

הביקורת הפנימית נערכת על-ידי מבקר פנימי על-פי תקנים מקצועיים של ביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, אשר מטילים על הביקורת הפנימית חובות ותפקידים ייחודיים לה, בין היתר, בדיקת תקינותן של פעולות הארגון ובעלי תפקידים בו מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון, על היעילות ועל המועילות. 

חזון מקצוע הביקורת הפנימית

שליחות ציבורית ושירות לארגונים באמצעות הביקורת הפנימית, כדי לקדם את השגת מטרותיהם באופן המיטבי תוך הקפדה על ניהול וטוהר מידות.

חזון מקצוע הביקורת הפנימית מושתת על האדנים הבאים:

 • תרומה חיונית של הביקורת הפנימית לאיכות ארגונית, המכוונת את הארגון ערכית ומקצועית להשגת יעדי הארגון.  
   
 • עידוד וקידום ערכים של שמירה על החוק, על הניהול התקין ועל טוהר המידות.
   
 • קיום ביקורת פנימית באופן עצמאי ובלתי תלוי, אובייקטיבי ומיטבי, תוך בחינה והערכה של  פעילויות הארגון, ותוך הקפדה על הדין הישראלי ועל התקנים המקצועיים.
   
 • בדיקת הפעילויות והנושאים המשמעותיים של הארגון באורח דינאמי ושיטתי, תוך מתן ערך מוסף לארגון.
   
 • מתן שירות יעיל ואפקטיבי תוך מחויבות לשמירה על מיומנות מקצועית גבוהה ושאיפה מתמדת למצוינות.

 

קבצים מצורפים:

תקנים מקצועיים מקובלים

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il