מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

דבר נשיאת הלשכה, עו"ד מירי גרוסמן

 

 

נבחרתי לכהן כנשיאת לשכת המבקרים הפנימיים בתקופה בה עולם העסקים המודרני, פועל בסביבה של שינויים תכופים, מתמשכים, של סיכונים ואי וודאות.

במצב זה גוברת ההכרה בצורך בפונקציית ביקורת פנימית חזקה, שתרומתה לממשל התאגידי לא תסולא בפז ומהווה נדבך נוסף בהצלחת הארגון.

המבקרים הפנימיים נדרשים לבחון את דפוסי החשיבה ודרכי הפעולה המקצועיים, לצורך התאמתם לתמורות שמתחוללות בסביבת העסקים.

אעשה כמיטב יכולתי שלשכת המבקרים הפנימים בישראל בהנהגתי, תתחדש ותגביר  תנופת העשייה בכל המישורים למען קידום מעמד הביקורת הפנימית והעוסקים בה ולמען העלאת ערכה וחיזוקה של הביקורת הפנימית בארגונים, לרבות בנושאים הבאים:

העלאת ערך הביקורת: רף הציפיות של הנהלות ומועצות מנהלים מהמבקרים הפנימיים עולה בהתמדה, ואתו הדרישה להתאים את פעילות הביקורת הפנימית כך שהמיקוד שלה ישתנה מהבטחת ציות (compliance) למתן תובנות אסטרטגיות. לשכת המבקרים הפנימיים תפעל להעלאת ערך הביקורת, בין היתר על ידי בחינה ועדכון תקנים והנחיות המקצועיות בהתאם לתמורות בסביבה העסקית בארץ ובעולם. 

ידע ומיומנות טכנולוגית: השילוב המואץ של אוטומציה וטכנולוגיות מידע מתקדמות בארגונים מחייב את המבקרים הפנימיים לידע ומיומנות בשימוש בכלים ממוחשבים מתקדמים לניתוח ולביקורת מידע, ולנצל אותם לשיפור אפקטיביות העבודה וקיצור זמן ההתייחסות של הביקורת הפנימית. לשכת המבקרים הפנימיים תשים דגש רב יותר לנושא הקניית מיומנות הטכנולוגית של המבקרים הפנימיים במגוון הקורסים ובהשתלמויות מקצועיות שהיא תערוך.      

מעמד הביקורת הפנימית: לנוכח התופעות המדווחות בתקשורת של שחיתות שלטונית והונאות מצד מנהלים, נפעל ביתר שאת ובנחישות לחיזוק מעמדם של המבקרים הפנימיים במגזר הממשלתי המוניציפלי והציבורי, כך שיהוו גורם אפקטיבי במאבק למיגור ומניעת תופעות של שחיתות במגזרים השונים, בעיקר נפעל להגברת אי-התלות של המבקרים הפנימיים, ולהקצאת משאבי ביקורת מספקים.

שיתופי פעולה: בכוונתי לקדם שיתופי פעולה עם כל הגופים המייצגים של מקצוע  הביקורת הפנימית, להקמת מטה מאבק משולב ובעל כוח להסדרת מעמד הביקורת הפנימית.         

חברים יקרים - אני קוראת לכם להצטרף כחברים פעילים בלשכת המבקרים הפנימיים, להתנדב בכל תחום שתמצא לנכון בפעילות הלשכה, למען קידום מקצוע הביקורת הפנימית וכלל ציבור המבקרים הפנימיים העוסקים בו.

 

 

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il