מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-5610933

דבר הנשיא

מכובדי,

ביום כ"ז  בתשרי, תשע"ה,  21  אוקטובר 2014  נערכה בלשכת המבקרים הפנימיים - ישראל, אסיפה כללית ובחירות למוסדות הלשכה. זכיתי במעמד זה לקבל את אמונם של הנוכחים, ולהיבחר לתפקיד נשיא הלשכה. אין כמו שנת שמיטה, שחלה השנה ושבה  יש להרבות בהתנדבות, להתחיל את כהונת נשיא הלשכה.

המשך פיתוח מקצוע הביקורת הפנימית בישראל, אסדרתו  וגיבוי העוסקים בו,  הינם תנאים הכרחיים למערכת עסקית וארגונית, תקינים,  אתיים ויעילים, בכל מגזרי המשק ולרבות רשויות השלטון, משרדי ממשלה, רשויות מקומית, חברות ממשלתיות, חברות בורסאיות, מוסדות פיננסיים ועמותות.

אני קורא ליו"ר דירקטוריונים, חברי ועדות ביקורת ומנהלי מפעלים, להקצות משאבים ראויים ותשומת לב ניהולית נכונה לביקורת הפנימית ולמבקרים הפנימיים, ולהגן ולקיים את עצמאותה של הביקורת הפנימית.

האתגרים העיקריים העומדים בפנינו הינם  בין השאר:

קידום ועדכון חקיקה מקצועית לרבות הגדרת רישוי למבקרים פנימיים.
המשך פיתוח כלי עבודה ותקנים לקהילת המבקרים.
קידום  ההשכלה  ופיתוח הידע המקצועי, לרבות לימודי תואר שני ושלישי  לביקורת פנימית.
הגברת ההגנה המקצועית על מבקרים פנימיים.
קיום דו-שיח ושיתוף פעולה עם איגוד המבקרים הפנימיים, עד להגעה למיזוג מלא בין שני הגופים, לטובת חיזוק מעמד הביקורת הפנימית.
עידוד נמרץ להרחבת הקצאת משאבי ביקורת פנימית במגזרי משק שונים.
ציבור המבקרים הפנימיים המוצב בחזית העשייה,  הינו ציבור איכותי  מסור ומוכשר,  עם מגוון רחב של תחומי השכלה,  לרבות ביקורת פנימית,  עריכת דין,  ראיית חשבון,  כלכלה,  מחשוב ומערכות מידע, הנדסה,  ותארים אקדמאיים נוספים. ציבור זה זקוק לגיבוי מצד הנהגת לשכת המבקרים  הפנימיים  עצמה, מצד המחוקק, מצד מבקר המדינה, מצד הוועדה  לענייני ביקורת המדינה ומהרגולטורים השונים.

אני רואה בתפקיד הנשיא שליחות גדולה ואחריות עצומה, וקורא לכל המבקרות והמבקרים הפנימיים מכל גווני העשייה להירתם לפעילות התנדבותית בונה,  ולהירשם כחברים בלשכה.

בתפילת הבוקר  אנו אומרים "ומחכמתך אל עליון תאציל עלי, ומבינתך  תבינני, ובחסדך תגדיל עלי" ועוד אנו מתפללים, "הריני מקבל על עצמי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך". יהי רצון שכך יהיה.

בברכת עשייה,

יעקב נוס

  נשיא לשכת המבקרים הפנימיים - ישראל

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
קריית המדע 103, אריאל
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il