מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

גולן זריהן נגד מבקר קריית שמונה

פסק דין זה הוא האחרון בין פסקי הדין שניתנו לאחרונה בנושא ייחודיותו של תפקיד מבקר פנימי והכללים אשר מבקר פנימי חייב לנהוג בהם עקב כך. פס"ד זה הוא המשך לפסה"ד שניתן ע"י בג"צ בעתירה כנגד מבקרת עיריית ירושלים.
 
בעתירה זו (עת"מ 001149/05 ביהמ"ש המחוזי בנצרת) תבע המבוקר- גזבר עיריית קריית שמונה לשעבר על כי המבקר הפיץ ופרסם דו"ח ביקורת שנכתב נגדו לפני שקבל התייחסות ממנו ועל כן הוא מבקש לבטל את הדו"ח מעיקרו ו/או לחילופין לתת לגורם אחר לבדוק את נושא הדו"ח. זאת, מכיוון שלמבקר קריית שמונה ישנה דעה מגובשת על נושא הדו"ח כך שלא משנה מה תהיה תגובתו של המבוקר. המבקר של עיריית קריית שמונה ישאיר את הדו"ח כפי שהוא.
 
מהעובדות עולה כי המבקר הפנימי של עיריית קריית שמונה הפיץ טיוטת דו"ח גם לחברי מועצת העיר לתגובתם ואמר להם שזו טיוטא אולם תוכן הדו"ח הודלף לעיתונות המקומית. המבקר גם השאיר העתק בלשכת ראש העיר על מנת שתעביר אותו למבוקר ואולם כיוון שהייתה זו תקופת חג הסוכות הטיוטא הועבר למבוקר באיחור וכאשר המבוקר קיבל אותה סירב לענות עליה מכיוון שהתוכן כבר פורסם בעיתונות המקומית.
 

בסופו של תהליך קבע ביהמ"ש המחוזי כי הדו"ח אינו בטל מעיקרו אלא ניתנת אפשרות למבוקר להתייחס אליו. ביהמ"ש לא קיבל את טענותיו של המבוקר כאילו למבקר העירייה ישנה דעה מוגמרת על הדו"ח ועל כן אין טעם להתייחס לטיוטת הדו"ח. כמו כן בית המשפט לא קיבל את טענות העותר כאילו המבקר הפנימי של עיריית קריית שמונה הוא שהפיץ את תוכן הדו"ח לעיתונות המקומית.
 

עם זאת ביהמ"ש מצא פגם בכך שמבקר העירייה הפיץ את טיוטת הדו"ח לחברי מועצת העירייה עוד לפני שקיבל את התייחסות המבוקר ועל כי לא וידא משלוח טיוטת הדו"ח למבוקר להתייחסות, למרות הרגישות שלו, בלשכת ראש העירייה ויצא לחופשה.

 
עולה מכל זה הוא שעקב ייחודיות תפקיד מבקר פנימי עליו לנהוג ברגישות מקסימאלית וגם העברת טיוטת הדו"ח לחברי מועצת העירייה לפני קבלת התייחסות המבוקר היא לא תקינה וכי על מבקר פנימי לוודא שאכן טיוטת הדו"ח הועברה למבוקר להתייחסות.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il