מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-5610933

בקשה לעיין במסמכים הנוגעים לביקורת פנימית

חוות דעת בנושא:

בקשה לעיין במסמכים הנוגעים לביקורת פנימית בהליך משפטי

חוות הדעת נתנה ביום  ‏10  יוני 2008

 

1.      להלן התייחסותי:

(א).      חוק הביקורת הפנימית תשנ"ב-1992 קבע בסעיף 10 כי דו"ח, חוו"ד או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי במסגרת מילוי תפקידו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי.
 
(ב).      לשכת המבקרים הפנימיים תומכת ללא סייג בהוראות סעיף (א) הנ"ל וסבורה שיש להוסיף ולחזקו ואף הוכן תיקון לחוק הביקורת הפנימית בנושא.

(ג).        
(1).       טיוטות הן מסמכים לא סופיים אשר עלולים להשתנות פעמים רבות לכל כיוון על כן אי אפשר להסתמך עליהם כלל והם עלולים להטעות שכן עד הדו"ח הסופי יכולים להיות שינויים רבים. אותו דבר גם לגבי מסמכים ותגובות שניתנו לטיוטות דו"ח שכן התגובות ניתנו בהתאם לכתוב בטיוטא ועלולים לא להיות רלוונטיים בטיוטא הבאה.
 

(2).       יתירה מזו, על פי סעיף 9 (ה) לחוק הביקורת הפנימית על המבקר הפנימי לשמור בסוד כל מסמך ומידע שהגיעו אליו עקב תפקידו ועל כן אין לדרוש ממנו לגלות את התגובות שקבל ממבוקרים שונים.
 

(3).       ההסתייגות שיש לעניין חובה לשמור בסוד היא אם הגילוי נחוץ למילוי תפקידו- וגילוי בבית משפט אינו חלק מתפקידו. הסתייגות נוספת שיש לעניין גילוי מסמכים הוא אם הגילוי נדרש על פי כל דין. לא ידועה לי הוראת דין המחייבת מבקר פנימי לגלות מסמכים שהגיעו אליו במסגרת עבודתו, בהליכים משפטיים.
 

(ד).      הזמנת מבקר פנימי היא דרך לעקוף את ההוראה האוסרת הגשת דו"ח ביקורת כראיה ועל כן לדעתנו היא נוגדת את החוק באופן מהותי. לראיה יש לנו את דברי כבוד השופט חגי ברנר מבית משפט השלום בת"א בתיק א' 056135/06 שמעון קליר נגד הבנק הבינ"ל הראשון לישראל, אשר כתב כי "יש ממש בטענות הבנק לפיהן חשיפתו של עורך דו"ח הביקורת הפנימית לחקירה בבית משפט בקשר לממצאי הדו"ח, אינה אלא ניסיון, שאין להתירו, לעקוף את האיסור הסטטוטורי המונע הגשת דו"ח הביקורת הפנימית כראיה בהליך משפטי".

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
בר כוכבא 23, בני ברק (קומה 5)
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il