מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-5610933

ביקורת פנים בגיוס הלוואה

תפקידיו של מבקר הפנים נוגעים בבדיקה והערכת התקינות של פעילות הארגון אותו הוא מבקר. תפקידיו אינם קבועים והם נתונים לשיקול דעתם של הממונים עליו. ברוב המקרים, יהיה עליו לפקח על חסכון ויעילות בארגון ולמפות סיכונים אפשריים.

כאשר חברה מעוניינת לגייס הלוואה חדשה - בין אם לצרכי הון חוזר ובין אם לצרכי השקעה ופיתוח החברה, ישנה חשיבות מכרעת בבדיקת תנאי ההלוואה ובחינתם אל מול האלטרנטיבות. אי מקסום תנאי ההלוואה עלול לגרור הוצאות כבדות לעסק ואף להעמיק או לצור בור תזרימי אם תנאי ההחזר אינם הולמים את יכולת ההחזר של העסק/חברה.

על מנת להימנע ממצבים כאלה, ובכדי לנצל את מלוא הפוטנציאל בעת גיוס הלוואה, יש להקפיד על תשומת לב בבחירות הבאות:

תחילה, יש לבחור גוף פיננסי מתאים: ניתן לגייס הלוואות מגופים בנקאיים, חברות ביטוח או אפילו ממשרד הכלכלה. יש לבחון האם אותו גוף הוא המתאים ביותר לצרכי ההלוואה. כך למשל, הרשות לחדשנות אשר הוקמה במטרה לקדם את הצמיחה הכלכלית בישראל, מציעה תנאי מימון מוטבים בצורת הלוואות או מענקים לחברות בתחום התעשייה, מו"פ ועוד. כמו כן, אם מימון בנקאי נמצא כמתאים ביותר, יש לשקול היטב האם הבנק בו יש לחברה כבר חשבון קיים- הוא המתאים ביותר. במידה ומדובר בחברה רווחית שהינה לקוחה אסטרטגית עבור הבנק, סביר שתתקל בפחות קשיים בגיוס הלוואה חדש וצורך פחות בביטחונות ואמות מידה פיננסיות.

שיקול נוסף בהיבט זה הוא הגדרת ייעוד ההלוואה. יעוד הלוואה לצרכיה המדויקים עשוי לסייע בקבלת תנאי הלוואה והחזר משופרים מהגורמים הרלוונטיים וכן עשוי לסייע בבחירת הגוף המממן המתאים. כך למשל, הקרן בערבות המדינה  מציעה הלוואות בתנאים טובים לעסקים אשר מעוניינים להרחיב את היקף פעילותם, בחירת גובה החזרי ההלוואה הנו שיקול שיש לבחון אל מול סך ההוצאות החודשיות של החברה. מומלץ להקדיש זמן לביצוע הערכת תחזיות פיננסיות של דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים לפיהם יהיה ניתן לקבוע האם גובה ההחזר אינו פוגע בפעילות החברה.

בעת ניהול משא ומתן אודות תנאי ההלוואה, יש לעמוד על כך שתנאי ההלוואה יתאימו לחברה ולא להיקלע למצב בו החברה מתאימה את עצמה להלוואה. לרוב, בנקים מציעים הלוואות קבועות ומובנות שתנאיהן אינם ניתנים לשינוי. בשל כך, בולט היתרון של מימון חוץ בנקאי היכול להתאים ולפתור את תנאי ההלוואה לחברה ומציע גמישות רחבה יותר. מספר תשלומי קרן ההלוואה הינו עניין הניתן לגמישות מצד הבנק. לעיתים, הלקוח יכול לדרוש הוספת סעיף המאפשר שינוי במספר ההחזרים לאורך תקופת ההלוואה. במידה ובחברה ישנו צפי לשינוי משמעותי בהוצאות, יתכן וכדאי לשקול להוסיף תנאי זה בחוזה ההלוואה.

כחלק מחזון מקצוע הביקורת הפנימית וכחלק מהשאיפה לתרומה חיונית יותר ומתן ערך מוסף לארגון, חשובה ההשוואה בין הצעות ההלוואה שמקבלת החברה במטרה לסייע בחסכון עלויות. השוואת הצעות הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל הינה מרכיב קריטי שעשוי להכריע את טיב המהלך והשלכותיו על החברה.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
בר כוכבא 23, בני ברק (קומה 5)
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il