מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

איזכור שמו של עורך הדו"ח

חוות דעת בנושא:

הם קיימת חובה לאזכר בדו"ח ביקורת את שמו של עורך דו"ח הביקורת, נותן שירותי ביקורת חיצוני, שהמבקר הראשי הפנימי, עובד החברה, מעביר למבוקר ולועדת הביקורת של חברה הנסחרת בבורסה לני"ע.

חוות הדעת נתנה ב 8 במרץ 2005

 

הפרק הרביעי של חוק החברות התשנ"ט – 1999.(סעיפים 146 עד 153) העוסק כמבקר פנימי בחברה ציבורית , שני"ע שלה נסחרות בבורסה ובו בלבד ואינו מזכיר כלל את עובדי לשכתו ו/או את נותני השירות שמבצעים עבור פעילות ביקורת כלשהי.
עפ"י הפרק הנ"ל המבקר הפנימי הוא זה שמדווח ליו"ר הדירקטוריון למנכ"ל וליו"ר ועדת ביקורת. אין שום איזכור לשום גורם אחר או נוסף. 

 אשר על כן אין שום חובה לאזכר את מי שבדק את נושא הביקורת בפועל.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il