• darkblurbg
  לשכת המבקרים הפנימים ישראל בחזית החקיקה והמקצוענות!
 • darkblurbg
  לשכת המבקרים הפנימיים - עכשיו יותר מתמיד! כי אין לנו לשכה אחרת!
 • darkblurbg
  SAVE THE DATE- בחירות למוסדות הלשכה 15/1/18 בבית התנועה הקיבוצית ת"א בשעה 17:30

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה:

loading

לשכת המבקרים הפנימיים

שליחות ציבורית ושירות לארגונים באמצעות הביקורת הפנימית, כדי לקדם את השגת מטרותיהם באופן המיטבי תוך הקפדה על ניהול תקין וטוהר מידות.

 

חזון מקצוע הביקורת הפנימית:

 • תרומה חיונית של הביקורת הפנימית לאיכות ארגונית, המכוונת את הארגון ערכית ומקצועית להשגת יעדי הארגון.  
 • עידוד וקידום ערכים של שמירה על החוק, על הניהול התקין ועל טוהר המידות.
 • קיום ביקורת פנימית באופן עצמאי ובלתי תלוי, אובייקטיבי ומיטבי, תוך בחינה והערכה של  פעילויות הארגון, ותוך הקפדה על הדין הישראלי ועל התקנים המקצועיים.
 • בדיקת הפעילויות והנושאים המשמעותיים של הארגון באורח דינאמי ושיטתי, תוך מתן ערך מוסף לארגון.
 • מתן שירות יעיל ואפקטיבי תוך מחויבות לשמירה על מיומנות מקצועית גבוהה ושאיפה מתמדת למצוינות.

 

 

 

 

 

 

תחומי עיסוק

חדשות הלשכה

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
קריית המדע 103, אריאל
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il