• darkblurbg
    לפניות ללשכה פלאפון: 050-5700022
  • darkblurbg
    לפניות ללשכה טלפון: 03-639-4333 שלוחה 759

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה:

loading

לשכת המבקרים הפנימיים

שליחות ציבורית ושירות לארגונים באמצעות הביקורת הפנימית, כדי לקדם את השגת מטרותיהם באופן המיטבי תוך הקפדה על ניהול תקין וטוהר מידות.