• darkblurbg
    לשכת המבקרים הפנימים ישראל בחזית החקיקה והמקצוענות!

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה:

loading

לשכת המבקרים הפנימיים

שליחות ציבורית ושירות לארגונים באמצעות הביקורת הפנימית, כדי לקדם את השגת מטרותיהם באופן המיטבי תוך הקפדה על ניהול תקין וטוהר מידות.

    

 

 

יום עיון במרכז הרפואי ברזילי באשקלון

ביום 21.11.18 התקיים יום עיון של הלשכה במרכז הרפואי ברזילי באשקלון אשר עסק בנושא מוכנות לחירום וניהול סיכוני סייבר. ביום העיון השתתפו עשרות מבקרים פנימיים ממוסדות בריאות, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד.
בין הדוברים: ד"ר חזי לוי מנהל ביה"ח ברזילי אשר סיפר בין היתר על היערכות ביה"ח ותפקודו בעת התקפות הטילים האחרונות מרצועת עזה, עו"ד מירי גרוסמן נשיאת הלשכה אשר דיברה בין היתר על הצורך לחזק את עצמאותם ומשאביהם של המבקרים הפנימיים בבתי החולים, רו"ח רונן טייב מחברת "אינטגריטי" סיפר על המאפיינים החדשניים של התקפות סייבר על מוסדות וארגונים בישראל ועל הדרכים העדכניות להתמודדות עמן. רס"ן קרין קביטקה מפיקוד העורף עדכנה אותנו באשר לתרחישי הייחוס ואופן ההיערכות אליהם במגזרים שונים ועוד. בהמשך ערכו הנוכחים סיור מעניין במבנה החדש של ביה"ח שהנו הממוגן ביותר מבין כל בתי החולים בארץ.

לתמונות נוספות מיום העיון

 

 

                                                                          

חזון מקצוע הביקורת הפנימית:

  • תרומה חיונית של הביקורת הפנימית לאיכות ארגונית, המכוונת את הארגון ערכית ומקצועית להשגת יעדי הארגון.  
  • עידוד וקידום ערכים של שמירה על החוק, על הניהול התקין ועל טוהר המידות.
  • קיום ביקורת פנימית באופן עצמאי ובלתי תלוי, אובייקטיבי ומיטבי, תוך בחינה והערכה של  פעילויות הארגון, ותוך הקפדה על הדין הישראלי ועל התקנים המקצועיים.
  • בדיקת הפעילויות והנושאים המשמעותיים של הארגון באורח דינאמי ושיטתי, תוך מתן ערך מוסף לארגון.
  • מתן שירות יעיל ואפקטיבי תוך מחויבות לשמירה על מיומנות מקצועית גבוהה ושאיפה מתמדת למצוינות.

 

 

                            

 

  

תחומי פעילות

חדשות הלשכה

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
בר כוכבא 23, בני ברק (קומה 5)
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il