• darkblurbg
  לשכת המבקרים הפנימים ישראל בחזית החקיקה והמקצוענות
 • darkblurbg
  לשכת המבקרים הפנימיים - עכשיו יותר מתמיד!
 • darkblurbg
  SAVE THE DATE - כנס חורף לשכת המבקרים הפנימיים 16.11.17

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה:

loading

לשכת המבקרים הפנימיים

שליחות ציבורית ושירות לארגונים באמצעות הביקורת הפנימית, כדי לקדם את השגת מטרותיהם באופן המיטבי תוך הקפדה על ניהול תקין וטוהר מידות.

 

חזון מקצוע הביקורת הפנימית:

 • תרומה חיונית של הביקורת הפנימית לאיכות ארגונית, המכוונת את הארגון ערכית ומקצועית להשגת יעדי הארגון.  
 • עידוד וקידום ערכים של שמירה על החוק, על הניהול התקין ועל טוהר המידות.
 • קיום ביקורת פנימית באופן עצמאי ובלתי תלוי, אובייקטיבי ומיטבי, תוך בחינה והערכה של  פעילויות הארגון, ותוך הקפדה על הדין הישראלי ועל התקנים המקצועיים.
 • בדיקת הפעילויות והנושאים המשמעותיים של הארגון באורח דינאמי ושיטתי, תוך מתן ערך מוסף לארגון.
 • מתן שירות יעיל ואפקטיבי תוך מחויבות לשמירה על מיומנות מקצועית גבוהה ושאיפה מתמדת למצוינות.

 

כנס חורף לשכת המבקרים 16/11/17 הימהרו להירשם!!!

לינק לאתר הכנס והרשמה: http://oia2017.herokuapp.com/

 

 

 

תחומי עיסוק

חדשות הלשכה

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
קריית המדע 103, אריאל
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il